Masterclass Kennismanagement en Big Data voor verenigingsprofessionals (23 april 2019)

23 april 2019, Van 09u00 tot 17u00

In de voormiddag dompelt Filip Callewaert ons onder in de wereld van kennismanagement. In de namiddag heeft Peter Depypere van element61 het over Big Data voor verenigingsprofessionals.

 

Voormiddag: Kennismanagement voor verenigingsprofessionals (Filip Callewaert) - interactieve sessie

In deze volatiele, onzekere, complexe, ambigue wereld (VUCA) verandert de positie van "kennis" in elke organisatie. Waar we ons vroeger comfortabel achtten met onze nauwgezet gecategoriseerde kennis en informatie in 'systemen', gaat het vandaag meer dan ooit om kenniscreatie-in-het-moment.

Het proces wordt belangrijker, maar we kunnen het product niet verwaarlozen. Onze taak en verantwoordelijkheid wordt dus zwaarder. En, als we veel meer op het proces moeten inzetten, neemt de informatie-in-scope exponentieel toe. "Conversations and narratives are the new documents" - schrijft Esko Kilpi. En dat leidt in veel organisaties tot stress, want de informatie-emmer was al vol, en nu loopt die helemaal over.

In deze interactieve sessie buigen we ons over een aantal thesen:

  • We moeten mentaal afscheid nemen van (digitaal) papier, en infrastructuur en processen zo moeten vormgeven dat informatie vloeit, en kennis daarvan een emergent product is.
  • Hoe brengen we  dezelfde krachten van het WWW binnen in de interne werking van onze organisaties om de hedendaagse behoefte aan kenniscreatie en -borging beter te onderbouwen? Dan moeten we ook het WWW beter begrijpen.
  • Veel informatiestress komt voort uit onze gebrekkige omgang met informatie tijdens het genereren van nieuwe kennis. Zijn er alternatieven die leiden tot informatie-zen? Ja. "It's not information overload, it's filter failure", zegt Clay Shirky. Welke zijn dan die falende filters in jouw organisatie? Hoe kunnen we die compenseren, zonder in de al te naïeve "Corporate Google Search"-wens te vervallen? Hier zetten we enerzijds in op "informatiegedrag" en nieuwe competenties van de medewerkers, en anderzijds de vormgeving van generieke kenniswerkprocessen. 
  • Hoe passen data in dit verhaal - big & small? 
  • En zal de nieuwe golf van artificiële intelligentie dit alles oplossen? Jammer genoeg niet.

Filip Callewaert wil graag met input van de deelnemers werken, we gaan dus aan de slag met jullie cases en vragen. Binnen jullie vereniging hebben jullie allen ervaring in kennis ontwikkelen, capteren, stockeren, delen ... Daarbovenop gaan we verschillende modellen leggen om de mogelijkheden nog beter te begrijpen.

Namiddag: Workshop Big Data (Peter Depypere, element61)

Advanced analytics en Big Data zijn buzzwords die alomtegenwoordig zijn. Maar deze termen worden te regelmatig buiten hun context gebruikt en de technische begrippen die worden gebruikt zijn vaak niet of moeilijk begrijpbaar voor het bredere publiek. Een aantal internationale spelers hebben ondertussen wel al aangetoond dat het disruptief potentieel van big data en advanced analytics enorm is. Hiervoor maken zij gebruik van nieuwe databronnen zoals web tracking data, contextual social media data en sensor data.

Ook verenigingsprofessionals zijn op zoek naar een breder perspectief wanneer het gaat over big data en advanced analytics, breder dan wat ze lezen en zien in de media. Ze zijn op zoek naar een coherent business verhaal dat dieper ingaat op ‘wat het is’, ‘hoe het hen kan helpen en hoe ze disruptief kunnen zijn’ en ‘wat er nodig is om van start te gaan’.

Met deze ambitie in het achterhoofd stelt Peter Depypere van element61 een workshop voor waar hij de inzichten en ideeën van element61 deelt over wat mogelijk is in de huidige werkelijkheid en waar hij de deelnemers zal inspireren en triggeren om na te denken over het gebruik van data binnen hun expertisedomein.

Het doel van deze workshop is opleiding, inspiratie en alignering van een organisatie met betrekking tot Big Data en Advanced Analytics. De ambitie bestaat erin om de aanwezige verenigingsprofessionals genoeg kennis en perspectief aan te leveren om een duidelijke data strategie voor ogen te nemen en de stappen te definiëren om deze uit te voeren.

Meer over de lesgevers:

Filip Callewaert verzorgt deze masterclass in de voormiddag, en zorgt voor voldoende voorbeelden uit de praktijk. Hij is verantwoordelijke informatie-, kennis- en archiefbeheer van het Havenbedrijf Antwerpen en ondersteunt vanuit die rol het 'anders gaan werken' in de organisatie. Hij vervult een gelijkaardige rol bij Groen, en de dienst Kinderopvang van het VVSG. Eerder nam hij die rol op in het OCMW Roeselare.

Sinds 2007 is element61 de thought-leading Business Analytics consulting company in de Belgische markt. Ze brachten het meest ervaren Business Analytics team samen in de domeinen van data engineering, reporting, dashboarding, planning & forecasting en data science. Als het gaat over Big Data & Advanced Analytics, start element61 altijd vanuit het businessperspectief. In plaats van meteen naar de technologie te kijken, start element61 met het definiëren van een business case waarna ze de link leggen met de vereiste technologie en het plan van aanpak. Dat wil zeggen dat ze nauw samenwerken met de business stakeholders om use-cases te definiëren die interessant zijn in de context van de klant, een ROI brengen en technisch haalbaar zijn. Peter Depypere vervoegde element61 in de zomer van 2018 met als doel organisaties te helpen hun organisatiedoelstellingen te bereiken via Data Strategy & Data Science.

Wanneer?

Dinsdag 23 april 2019, van 09u00 tot 16u30

Waar?

Zaal Agnes, in Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Prijs?

Early bird volledige dag(tot en met 2 april 2019)

350€ (excl. btw) voor BSAE-leden en collega's van BSAE-leden
400€  (excl. btw) voor niet-BSAE-leden

Late bird volledige dag (vanaf 3 april 2019)

375€ (excl. btw) voor BSAE-leden en collega's van BSAE-leden
450€ (excl. btw) voor niet-BSAE-leden

Enkel sessie in de voor- of namiddag volgen? Dat kan ook. Plaats in opmerkingen welke sessie je wil volgen!!

Early bird dagdeel(tot en met 2 april 2019)

190€ (excl. btw) voor BSAE-leden en collega's van BSAE-leden
220€  (excl. btw) voor niet-BSAE-leden

Late bird dagdeel (vanaf 3 april 2019)

210€ (excl. btw) voor BSAE -leden en collega's van BSAE-leden
235€ (excl. btw) voor niet-BSAE-leden

Toegang

De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (Zaal Agnes)