BSAE Jaarcongres 2019: Spectrum (21 november 2019, Gentbrugge)

Helaas, het BSAE Congres 2019 is voorbij …

In 2019 vond het jaarcongres van BSAE plaats op donderdag 21 november. Dit BSAE-congres bood je als verenigingsprofessional een breed spectrum aan cases en goede praktijken. We reikten je een andere bril om te ontdekken wie je leden echt zijn. Baanbrekende lobby, kennisplatformen, communicatie, strategie, opleidingen... maken dat je in de toekomst met impact blijft verenigen.

>>> Lees hier een uitgebreid verslag van het event.

>>> Word lid of schrijf je in op onze nieuwsbrief! Zo kan je er volgend jaar ook (weer) bij zijn.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma

13u00 – Onthaal

13u30 – Start congres
Nieuwe BSAE-coördinator David Nassen leidt het congres in en licht BSAE2020 toe.

14u00 Keynote Nele Pieters (co-auteur Community Marketing)

Het authentieke inzicht in een bepaalde community wordt de leidraad om het organisatieverhaal te definiëren en te vertalen naar overtuigende en gerichte storytelling. Community Marketing biedt zo een nieuwe kijk op marketing. 

Hoe kunnen we als vereniging echt inzicht krijgen in onze leden en hen meerwaarde bieden? Niet met producten die 'harder, better, stronger' zijn, maar door het lid centraal te stellen en hen meerwaarde te bieden.

Exit product marketing, enter community marketing. Ook voor ledenverenigingen?

Nele Pieters is samen met Stephanie Duval auteur van het boek Community Marketing (Pelckmans Pro). Samen richtten ze het marketingbureau Rapport (RPPRT) op.

14u45 – 15u35 Break-out sessies 1 (klik op de namen van de sprekers voor een pop-up met meer info)

Track 1: Events

Track 2: Innovatief samenwerken

Track 3: Strategie

 • Debby Burssens, Communicatie en Ledenwerking bij Pixii, over hun Expert Days
 • Tanja Barella, directeur bij IFMA, over hun eventaanpak

 

 • Marc Mestdagh, community expert, over Expedities
 • Jeroen Brugge, fondsenwervingsconsultant en bestuurslid Fundraisers Alliance Belgium

 

 • Mia Venken, COO van UBA Belgium, over de hervorming van hun structuur
 • Patriek Delbaere, directeur van OVSG, over de actualisatie van hun missie en visie

 

Debby Burssens, studeerde politicologie en journalistiek, en werkt sinds 2014 als coördinator Communicatie en Ledenwerking voor Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen. Zij initieerde de volledige metamorfose en rebranding van het vroegere Passiefhuis-Platform, samen mét de leden. Op vraag van hen hield Pixii in 2015 ook de ondertussen zeer gekende Expert days boven de doopvont…

Pixii organiseert vier maal per jaar ‘Expert days’, diepgaande studiedagen die mede op vraag van de Pixii-leden in het leven werden geroepen. Van waar de nood? Hoe combineer je de USP van een onafhankelijke onderzoeksinstelling met de commerciële noden van leden en de organisatie? En waarom volgt Pixii een andere strategie bij hun regulier opleidingsaanbod?   

Tanja Barella is sinds 2017 directeur van IFMA Belgium Chapter en heeft twintig jaar commerciële ervaring in de Brusselse hotelsector. Onder het motto 'Learn, Connect and Advance' heeft zij als directeur een zeer gevarieerd takenpakket, gaande van het opstellen van het jaarbudget tot creatief denken met het oog op de vele IFMA-events.

De events omvatten kleinere activiteiten waaronder rondetafelgesprekken, opleidingen en bedrijfsbezoeken; maar ook de jaarlijks terugkerende grote evenementen zoals het eindejaarevent, de FM-Day en de Facility Awards.

Marc Mestdagh heeft meer dan 20 jaar ervaring als ondernemer, verenigingsadviseur en communityexpert. Hij is gedelegeerd bestuurder van BSAE en geeft opleidingen en workshops over communitybuilding, governance, expedities, strategie …

Marc werkte specifiek een Expedities-methodiek uit. Een Expeditie zet in op de collectieve kracht en intelligentie van de leden om samen met de groep, maar ook ten voordele van de andere leden en de organisatie op zich, vorm te geven aan zowel individuele als collectieve uitdagingen. Expedities draaien rond uitdagende, urgente thema’s met concrete call-to-action vanuit collectieve ambitie. De reis is minstens even belangrijk als de bestemming (die wel richtinggevend is). Het gaat om een co-creatief proces waarbij de betrokkenheid van de deelnemers verzekerd wordt door een veilige omgeving en inspirerende aanpak. Een expeditie neemt tijd, maar is geen tijdverlies (samen werken aan eigen werk).

Jeroen Brugge is Fundraising, Marketing en Communication Consultant (Noguru Consult). Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in communicatie, marketing en fondsenwerving voor onder meer Oxfam Fairtrade, Natuurpunt en Plan International Belgium. Sinds een jaar is hij als bestuurder actief betrokken bij de werking van de Fundraisers Alliance Belgium (FAB), de vereniging in België die fondsenwervers helpt professionaliseren.

In zijn rol als FAB-bestuurder werkt hij, als facilitor en expert, twee expedities uit voor de FAB. Een expeditie voor de junior profielen, fondsenwervers die recent in het vak stapten of fondsenwerving er bij kregen in hun takenpakket en een expeditie voor de Senior Fondsenwervers. Hij neemt hen op sleeptouw om elk tijdens vier sessies met hun peers zichzelf als fondsenwerver én mens sterker te maken. De deelnemers bepalen zelf wat het einddoel van de expeditie wordt en er wordt aan gedeelde ambitie gewerkt.

Mia Venken is Handelsingenieur en Master of Science in Marketing. Ze werkte 16 jaar binnen de voormalige Coreliogroep. Sinds oktober 2011 werkt Mia voor UBA. Ze startte bij UBA als sales en marketing manager en is er nu COO. Onder haar leiding werd de organisatie onder meer hervormd waarbij de focus lag op inhoudelijke expertise in 12 expertisedomeinen.

Meer dan ooit worden merken geconfronteerd met talrijke uitdagingen. Bijblijven met de laatste trends binnen het vakgebied is absoluut cruciaal. Om haar leden de tools en kennis te kunnen bieden om deze uitdagingen tegemoet te treden, wilde UBA verder inzetten op inhoudelijke expertise.
UBA identificeerde daarom de 12 expertisedomeinen binnen marketing, communicatie en sales die een cruciale rol spelen voor elk merk dat wil groeien. Voor elk expertisedomein duidde UBA een UBA-expert aan die moet zorgen voor verdere inhoudelijke verdieping en relevante output naar de leden. Om de beste opleidingen, artikels, video’s, expert communities, guidelines etc. binnen elk expertdomein te realiseren, zullen de experten nauw samenwerken met de leden en partnerships met externe specialisten aangaan.

Patriek Delbaere is algemeen directeur van OVSG, Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw. Zijn loopbaan wordt gekenmerkt door een sterke verbondenheid met en geloof in de kracht van het lokale bestuur. Als maatschappelijk werker en bestuurskundige startte hij op de jeugddienst van Deinze. Vandaar stapte hij over naar VVSG (Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten) waar hij juridisch adviseur werd. Toen OVSG een onafhankelijke organisatie werd, gaf hij juridisch advies aan schoolbesturen. Sinds 2004 is hij algemeen directeur.

OVSG heeft haar missie en visie geactualiseerd; heeft vijf organisatiebrede waarden (verantwoordelijkheid, leren en ontwikkelen, wederzijds respect en vertrouwen, participerend burgerschap en samenwerken vanuit verschillen) geselecteerd en vijf strategische doelen (innovatieve arbeidsorganisatie, digitale kennisomgeving, dienstverlening, impact, netwerking) geformuleerd. Het geheel is gebundeld in een strategisch plan OVSG 2.023.

15u35 – Pauze

16u00 - 16u50– Break-out sessies 2 (klik op de namen van de sprekers voor een pop-up met meer info)

Track 1: Communicatie 

Track 2: Lobby/ Belangenbehartiging 

Track 3: Kennismanagement/ governance 

 • Frans De Wachter, CEO van Boerenbond, over hun campagne #Boerentrots
 • Vincent Vandenameele, directeur VFU-FFI, over hun campagne testyourselfie

 

 • Ingrid Pelssers, Directeur Communicatie en Strategie bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), over de opmaak en aanpak van hun memorandum voor recente verkiezingen.
 • Stéphane Bocqué, communication manager Febeg, over hun lobby-aanpak

 

 • Daniël de Raijmaeker, director business development Comeos, over hun kennismanagementsysteem en hoe ze daar zoekend in zijn
 • Marc Mestdagh, Bestuurdersrollen 

 

 

Frans De Wachter startte zijn loopbaan in het onderwijs. Daarna stond hij 10 jaar aan het roer van de jeugdorganisatie KLJ & Groene Kring, eerst als voorzitter en daarna als directeur. Binnen Boerenbond & Landelijke Gilden was hij eerst adjunct-directeur bij Landelijke Gilden, de gezinsvereniging van het platteland. Nadien werd hij als directeur interne organisatie verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten van Boerenbond & Landelijke Gilden. Sinds 2 jaar is Frans CEO van Boerenbond, en bouwt hij elke dag met zijn mensen aan de verdere uitbouw van Boerenbond als eigentijdse, professionele en klantgerichte beroepsorganisatie van en voor land- en tuinbouwers.

#Boerentrots is niet zomaar een communicatiecampagne, het is een beweging. Het is een duurzaam project waarmee we de Vlaming terug fan willen maken van onze boeren. Met veel passie en vakmanschap zorgen zij voor al het lekkers op ons bord, en daar willen we de Vlaming terug voeling mee geven. We willen dat doen door boeren zelf in beeld te brengen, hun verhaal te laten doen, met veel trots te laten vertellen over wat voor hen veel meer is dan een beroep - maar een passie, een levenswijze.

Vincent Vandenameele is directeur van het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten en behaalde in 1996 een master in de vertaalkunde. Na een eerste ervaring in zowel private als publieke onderwijsinstellingen, werkte Vincent als VDAB instructeur en werd coördinator van de EFODL (European Federation for Open and Distance Learning). In 2001 ging Vincent aan de slag in de uitzendsector, bij het toenmalige Stichting Interim, waar hij sectorconsulent werd voor de provincie West-Vlaanderen, later als coördinator van de regio Vlaanderen. Bij de oprichting van VFU in 2006 werd Vincent nationaal directeur. Thema’s als learning & development, rekrutering, arbeidsmarkt en MVO liggen hem nauw aan het hart.

​Omdat soft skills zo belangrijk zijn om een job te bemachtigen of te behouden, ontwikkelde VFU Testyourselfie, een online tool voor jongeren. Met deze mobiele site kunnen jongeren zichzelf testen op 6 soft skills die onontbeerlijk zijn op de arbeidsmarkt. Ze doen dit aan de hand van een aantal herkenbare situaties die zowel tijdens het solliciteren als bij het uitvoeren van een job vaak voorkomen. Testyourselfie is op maat gemaakt van jongeren en is bovendien gratis beschikbaar.

Ingrid Pelssers, Directeur Communicatie en Strategie bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), over de opmaak en aanpak van hun memorandum voor de recente verkiezingen.

Het recente Vlaams Regeerakkoord bepaalt dat de lokale besturen de komende jaren tot 1,4 miljard euro extra middelen krijgen. Ingrid Pelssers licht toe welke strategie de VVSG volgde. Ze gaat in op het werk voor en achter de schermen. Zij coördineert de belangenbehartiging en de communicatie van de VVSG.

   

Stéphane Bocqué, Communication Manager bij FEBEG vzw (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven), heeft heel zijn loopbaan de functies van communicatie en marketing uitgeoefend, respectievelijk bij Gechem (nu Recticel), G4S en Somfy. Sinds midden 2014 is hij verantwoordelijk voor interne en externe communicatie voor alle stakeholders van FEBEG.

     
Kennis delen is een groot onderdeel van Lobby

De energielobby is meer dan ooit relevant in deze tijden van energiestransitie. FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven probeert uiteraard ook invloed uit te oefenen op de beslissingen van de verschillende nationale niveaus die rond dit thema voorbereid worden en geeft ook input aan de Europese koepelorganisatie voor de lobby. Dit vraagt voraal focus, doorzettingsvermogen en veel kennisdeling met allerlei stakeholders.

Daniel de Raijmaeker is sinds 8 jaar Director Business Development bij Comeos, de federatie van de handel en diensten.
    
Hij is er verantwoordelijk voor de ledenbinding, de groei en de uitbouw van de dienstverlening. Voordien was hij commercieel & marketingdirecteur bij het Onafhankelijk Ziekenfonds Partena en Algemeen Directeur bij de VCOV (ouderkoepel van het Katholiek Onderwijs).
   
Kennismanagement bij Comeos: de moeizame en onvoltooide zoektocht naar de goede manier om de leden van Comeos de juiste informatie op het juiste moment te bezorgen.
Marc Mestdagh heeft meer dan 20 jaar ervaring als ondernemer, verenigingsadviseur en communityexpert. Hij is gedelegeerd bestuurder van BSAE en geeft opleidingen en workshops over communitybuilding, governance, expedities, strategie …
    
De governance van een vereniging, of de relatie tussen een directeur (inclusief zijn/haar team) en bestuurders, kent soms pijnpunten. Maar eerder dan deze allemaal bloot te leggen, focust Marc naast de uitdagingen ook op de opportuniteiten die zowel de verenigingsprofessionals als de bestuurders én de volledige organisatie ten goede komen. Hoe ontzorgen we bestuurders? Hoe optimaliseren we hun inzet? Hoe maken we van hen echte ambassadeurs?

17u00 Expertview door Ivan Pouwels (NL)
Ivan is zelfstandig adviseur Cooperation Next, mede-grondlegger van Vereniging 3.0, en zal een reflectie geven over de verschillende behandelde topics.

17u30 Uitreiking BSAE Awards (een case indienen voor de BSAE Awards kan tot en met maandag 4 november)

18u15 Drink en netwerkmoment

Een verslag en sfeerbeelden van het BSAE jaarcongres en de Awarduitreiking in 2018 vind je hier.

Prijs

 • Gratis voor leden (en indieners van BSAE Awards)
 • 75 euro (excl. btw) voor niet-BSAE-leden
 • 200 euro (excl. btw) voor leveranciers/bedrijven

Waar? 

De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge (routebeschrijving en info over parkeermogelijkheden)