Belangenbehartiging nog steeds topreden om lid te worden

05-03-2015

Belangenbehartiging is nog steeds één van de belangrijkste redenen om lid te worden van een beroepsfederatie of sectororganisatie. Dat blijkt uit een studie op vraag van het Nederlandse Aon, adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen.  Lobby en cao-onderhandelingen staan op nummer één als reden om lid te worden.

In opdracht van Aon heeft TNS NIPO onderzoek gedaan onder leden naar gebruik van en behoefte aan diensten van brancheorganisaties in de zakelijke markt.

De belangrijkste redenen voor een lidmaatschap zijn:

  1. Belangenbehartiging;
  2. Informatie-uitwisseling;
  3. Advies;
  4. Ledenvoordeel;
  5. Inkoopkracht;
  6. Toegang tot netwerken.
     

Vooral het behartigen van de belangen en het bieden van inkoopvoordelen zien leden als een belangrijke taak en kracht. Een ruime meerderheid vindt belangenbehartiging en het verkrijgen van informatie/informatie-uitwisseling (63%) de belangrijkste reden voor het lidmaatschap. Ook dienstverlening/advisering wordt vaak genoemd (53%). Ledenvoordeel volgt daarna (40%).

Onder de leden verwacht men vooral veel van de branchevereniging op het terrein van belangenbehartiging. Dat vormde de aanleiding om in het onderzoek ook te vragen naar de tevredenheid over deze kennelijke hoofdtaak. De uitkomsten laten een dubbel beeld zien. Het merendeel van de bedrijven is naar eigen zeggen tevreden over de manier waarop de brancheorganisatie opkomt voor hun belangen en cao-onderhandelingen voert.

Meer dan de helft van de bedrijven is tevreden (55%) over de manier waarop de brancheorganisatie opkomt voor hun belangen. Nog eens 12% is hierover zeer tevreden. Minder dan een vijfde van de bedrijven (17%) is ontevreden over de manier waarop de brancheorganisatie opkomt voor hun belangen.

Om voor leden de rol van de vereniging te versterken als het om belangenbehartiging gaat is het aan te raden om regelmatig actief te communiceren over hoe de brancheorganisaties voor de belangen opkomt en met welk resultaat dat gebeurt.

Belangenbehartiging door de beroepsvereniging of sectororganisatie speelt dus nog steeds een belangrijke rol voor (potentiële) leden, ook al lijkt het soms alsof alles nu rond het individueel profijt en individuele diensten draait.

Blijven inzetten op lobby loont. Wil je je lobby-skills bijschaven?
Marcel Halma, manager Public Affairs bij AkzoNobel, met jaren ervaring als diplomaat, als directielid van een Nederlandse en Europese brancheorganisatie en als voorzitter van de Nederlandse beroepsvereniging voor Public Affairs, komt zijn inzichten en ervaringen delen bij ons in Brussel. Mis het niet! Schrijf je hier snel of mail josefien@bsae.be.