BSAE Award bekroont Belgische ledenorganisaties die het verschil maken!

02-05-2018

Is jouw ledenorganisatie er een die het verschil maakt? Of ken je zo'n organisatie? Is er een actie of project, hoe klein of groot ook, die jullie realiseerden in 2017-2018 waarmee jullie op een vernieuwende manier binden, waarin samenwerking centraal staat, die een impact gehad heeft op de maatschappij ... ?  Nomineer die dan voor de BSAE Award ‘Ledenorganisaties die het verschil maken’! De uitreiking zal plaatsvinden op 21 november 2018 in Gentbrugge tijdens ons BSAE-jaarevent.

De jury zal één of meerdere verenigingen bekronen die leden en stakeholders op een vernieuwende manier binden, die acties of projecten opstarten waarbij samenwerking centraal staat, die de structuur van de vereniging succesvol veranderd hebben, die een campagne hebben uitgewerkt die een impact gehad heeft op de maatschappij, …  Dat kunnen heel kleine acties zijn, maar ook grotere projecten. We hopen vooral de verenigingsprofessionals te doen nadenken over waarmee ze het verschil maken. 

Heeft jouw vereniging een actie of project (hoe klein of groot ook) uitgewerkt dat deze award 'ledenorganisaties die het verschil maken!' verdient? Of ken je een ledenvereniging die een mooie actie heeft opgezet? Laat het ons weten. 

Gelieve uw case op maximum twee A4’s toe te lichten door volgende vragen te beantwoorden

 1. Situering van uw organisatie (contactpersoon, ondernemingsnummer, link naar website).
 2. Omschrijving van de case (actie, project, campagne, ledenvoordeel, dienst,..). Wat was de aanleiding of probleemstelling, welke visie en aanpak werd ontwikkeld en hoe werd de case gerealiseerd?
 3. Op wie heeft de case impact gehad (interne werking, medewerkers, bestuur, leden, de sector, stakeholders, de maatschappij)?
 4. Wat is volgens u bijzonder aan de case (vernieuwend, impactvol, efficiëntieverhogend, verbindend,…)?
 5. Uw analyse: werden de vooropgestelde resultaten behaald, wat is goed gelukt, wat kon beter? Indien mogelijk ook graag financiële implicaties (kost, opbrengst).
   

De jury zal bij het beoordelen van de cases letten op bepaalde criteria en professionele waarden zoals:

 1. Visie, aanpak en uitvoering van de case (proces, inzet van mensen en middelen) in relatie tot doelstellingen
 2. Originaliteit en vernieuwing van concept of uitvoering
 3. Behaalde resultaat en impact op de beoogde doelgroep
 4. Toepasbaarheid in andere verenigingen
 5. Maatschappelijke impact en relevantie
   

De jury bestaat uit:

 • Els Vanden Berghe (vertegenwoordigt Pixii, duurzaam energie-efficiënt bouwen)  
 • Philip Verhaeghe (Ex-Etion, governance consultant, ideeënvatter, redacteur)
 • Ivan Pouwels (Van Spaendonck Brancheadvies, adviseur Vereniging 3.0)
 • Maarten De Gruyter (Cegeka, digitale innovatie)
   

Secretaris zonder stemrecht: Marc Mestdagh (BSAE)

Wedstrijdreglement award

 1. De BSAE Award 2018 wordt op 21 november 2018 uitgereikt aan max. 3 ledenorganisaties actief in of vanuit België.
 2. De cases die in aanmerking komen werden in de loop van 2017-2018 uitgewerkt of opgestart. Indien nog niet afgerond, kan het ontbreken van resultaten nadelig zijn bij de jurering.
 3. Een organisatie kan zichzelf inchrijven of door externen voorgedragen worden voor de BSAE Award. In dat geval zal contact opgenomen worden met de organisatie om alsnog meer informatie te bekomen.
 4. De inzending gebeurt door het opmaken van een dossier (maximum twee A4-pagina’s) met de volgende informatie:
 • Situering van uw organisatie (contactpersoon, ondernemingsnummer, link naar website).
 • Omschrijving van de case (actie, project, campagne, ledenvoordeel, dienst,..). Wat was de aanleiding of probleemstelling, welke visie en aanpak werd ontwikkeld en hoe werd de case gerealiseerd?
 • Op wie heeft de case impact gehad (interne werking, medewerkers, bestuur, leden, de sector, stakeholders, de maatschappij)?
 • Wat is volgens u bijzonder aan de case (vernieuwend, impactvol, efficiëntieverhogend, verbindend,…)?
 • Uw analyse: werden de vooropgestelde resultaten behaald, wat is goed gelukt, wat kon beter? Indien mogelijk ook graag financiële implicaties (kost, opbrengst).
  Als er extra informatie vereist is bij een inzending, zal dit opgevraagd worden.
 1. Inzendingen worden opgenomen op een speciale BSAE-pagina. Inzendingen en winnende cases zullen uitgebreid aan bod komen in het volgende Community-magazine (2019).
 2. Winnaars kunnen hun case delen op de Award-uitreiking op 21 november 2018 (late namiddag) in Gentbrugge tijdens een presentatie van 10 à 15 minuten. Zij zullen tijdig verwittigd worden.
 3. Uiterste datum van indiening is zondag 28 oktober 2018.
 4. Deelname is gratis.
 5. De beoordeling gebeurt door een deskundige jury (zie samenstelling hierboven) onder begeleiding van BSAE. De beslissing van de jury is onherroepelijk.
 6. Door een case in te zenden verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden. Inzendingen die niet voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden zullen niet toegelaten worden.


Naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van BSAE, de Belgian Society of Association Executives, wordt deze award-uitreiking voor de eerste maal georganiseerd tijdens het BSAE-congres op 21 november 2018 in bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge.

Je kan je inzending indienen via josefien@bsae.be.