Hoe staat jouw werking tegenover belangrijke trends in het middenveld?

24-06-2019

Op 6 mei presenteerde CSI Flanders de resultaten van een grootse bevraging van het middenveld in Vlaanderen. Het onderzoek en de resultaten geeft interessant materiaal om de werking van je eigen vereniging aan te toetsen en je aan te zetten tot denken hoe jij als verenigingsprofessional toekomstige uitdagingen gaat aanpakken.

De plaats van jouw beroeps- of sectororganisatie in het middenveld?

Op de website van CSI Flanders kan je naast een samenvatting van de belangrijkste resultaten een handig overzicht van steekkaarten raadplegen omtrent volgende thema’s: hybridisering (commercialisering, managerialisering en corporatisering), politieke rol, diversiteit, relatie met de overheid, vrijwilligers en personeel.

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de voor het onderzoek gebruikte opdeling van het middenveld in sectoren en subsectoren. Zo spreekt CSI Flanders over 3 hoofdsectoren: welzijn, sociale economie en socio-cultureel. Onder deze laatste sector zitten 8 subsectoren zoals:

 • Werk, beroep en economie (met de beroeps- en werkgeversverenigingen zoals bv. de Confederatie Bouw)
 • Nieuwe sociale bewegingen (zoals bv. Bond Beter Leefmilieu, Fietsersbond, …)
 • Politieke organisaties (zoals bv. Beweging.net)
 • Volwassenwerk (met de vormingsinstellingen, vrouwenverenigingen, … zoals bv. FEMMA)
 •  …
   

Voor een analyse van de resultaten relevant voor je eigen organisatie is het dus belangrijk om te kijken naar de resultaten van je eigen subsector. En er rekening mee te houden dat in de samenvattende resultaten het aandeel van bv. de verenigingen in de subsector ‘werk, beroep en economie’ beperkt is. Het is ook een vaststelling dat diverse onderzoeksvragen gesteld worden vanuit het perspectief van de organisaties in welzijn, sociale economie, volwassenwerk, nieuwe sociale bewegingen, …

Over soort inkomsten en nieuwe competenties van medewerkers

Enkele concrete onderwerpen waarover je resultaten kan vinden in het onderzoek:

 • Het aandeel en de evolutie van commerciële inkomsten in je organisatie
 • Het belangen van je politieke rol, dienstverlenende rol of gemeenschapsvormende rol
 • Het aantrekken van ‘bedrijfsmatige’ bestuurders
 • De etnisch-culturele diversiteit van je organisatie
 • De verhouding tussen marktinkomsten, projectfinanciering en overheidscontracten
 • Het aantal medewerkers, de toegenomen functies, de nood aan bepaalde competenties, …

 

CSI Flanders is een onderzoeksproject via een samenwerking tussen onderzoekers van de U Antwerpen, U Gent en HIVA-KU Leuven; en loopt van 2016 tot eind 2019. CSI Flanders wil de uitdagingen voor het Vlaamse middenveld in kaart brengen, op zoek gaan naar vernieuwende praktijken van dienstverlening en politiek werk in het middenveld en beoordelen of deze praktijken een antwoord bieden op de gestelde uitdagingen.

Bovenstaande onderwerpen komen regelmatig terug in de BSAE-Academy. Check hier ons aanbod.

Auteur: David Nassen