Impact van de nieuwe vzw-wetgeving op je vzw en beroepsvereniging

18-04-2019

Op 16 mei 2019 organiseert BSAE een infosessie over de implicaties van de nieuwe wetgeving voor vzw’s naar aanleiding van de invoegetreding van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen per 1/5/2019. 

Je vindt hier meer over de sessie gebracht door het kantoor Impact Advocaten van Marleen Denef.

Met BSAE gaan we een stap verder, want 'elk nadeel heb se voordeel'. Als we dan toch de statuten van dichtbij bekijken kunnen we evengoed ook enkele zaken eens onder de loepe nemen. We werken daarom aan een #WVV Toolbox met de onderstaande delen. Tijdens de sessie bieden we alvast een eerste inkijk van hoe dit verder vorm zullen geven. 

 

#WVV Toolbox powered by BSAE

Wetboek Vennootschappen & Verenigingen

 1. Algemene informatie. Wat verandert en wat zijn de timings (overgangsbepalingen)?
 2. Noodzakelijke aanpassing van de statuten (vanaf 1/1/2020). Wat moet er zeker gebeuren (bv. terminologie)?

  EXTRA'S ... 

   
 3. Statuten. Klopt het doel van de organisatie nog met wat in de statuten is vermeld? Is dat in lijn met de missie/visie en de effectieve activiteiten? Is de vermelding in de KBO correct? Wordt de juiste NACEBEL-code vermeld? Wordt het correcte Paritair Comité toegepast?
 4. Organen. Zijn de organen en haar processen binnen de organisatie correct gedefinieerd (en gealigneerd met de wetgeving en de statuten), meer bepaald het Bestuur, Dagelijks Bestuur, Adviesraad, het onderscheid leden versus toegetreden leden, volmachten voor externen,…
 5. Intern reglement. Dit krijgt binnen #WVV een ‘statutaire rol’ toebedeeld. Hoe gaan we hiermee om in de praktijk? Wat wordt opgenomen in het intern reglement (omschrijving van functieprofielen van bestuurders, regelingen inzake lidgeld, werking van organen,…)?
 6. Risicobeheersing. Is de inventarisatie van risico’s en zijn de verzekeringspolissen nog correct? Wordt hierbij ook rekening gehouden met de nieuwigheden van #WVV (bv. bestuurdersaansprakelijkheid) en andere zaken zoals GDPR?
 7. Economische activiteiten. Nu de vzw ook zonder probleem economische activiteiten kan uitvoeren, hoe zit dat met de BTW en fiscaliteit van de organisatie?

Wees er dus bij op 16 mei 2019. Snel zijn is de boodschap, want de zaal is al bijna volzet!