Informele uitwisseling met collega's voorop tijdens BSAE-meetups

18-09-2017

Op 13 september kwamen een aantal BSAE-leden samen tijdens de BSAE Meetup rond het thema ‘uitwerken van een nieuw strategisch plan’. Wouter Van Gulck, general manager bij de Federatie van Belgische Kamer van Koophandel, stelde kort een case voor over hoe de Belgian Chambers het opmaken van hun businessplan 2016-2019 aangepakt hebben. 

Aan de basis van de strategische veranderingen bij de Belgian Chambers ligt ten eerste een ledenbevraging. Maar niet zomaar een online enquête, waarbij snel vakjes aangevinkt worden of korte antwoorden getypt worden. Per lid werd een kwalitatief interview met de directeur van de aangesloten Kamer van Koophandel gehouden. Bijzonder hieraan is dat de ledenbevraging niet door de Belgian Chambers zelf gebeurde of door een gespecialiseerd bureau. Het interview gebeurde door een student van Solvay Business School, die kritische vragen over de Federatie niet schuwde. Door de (anonieme) resultaten van deze bevraging kreeg de federatie een veel eerlijkere inkijk in hoe leden naar de organisatie kijken.

Vanuit deze bevraging kon de federatie verder aan de slag met een SWOT-analyse, risico-analyse en prioritering van verwachtingen. Hieruit werden enkele doelstellingen voor 2019 gedestilleerd, waarop de federatie nu aan het werken is.

Een aanpak waarin voor veel van de aanwezige verenigingsdirecteurs bekende elementen naar voor komen, maar ook enkele verrassende, nieuwe zaken die tot nadenken aanzetten. Tijdens de discussie daaropvolgend kwam ook een gesprek over het al dan niet werken met KPI’s (Key Performance Indicators) binnen het verenigingsteam op gang. Een thema dat zeker tijdens een van de volgende meetups nog aan bod zal komen.
 

BSAE-leden nemen gratis deel aan BSAE-meetups (eenmaal per kwartaal).  De volgende meetup vindt plaats op 6 december 2017 in Sint-Niklaas en gaat over 'impactanalyse'.