Ledenorganisaties maken het verschil! – VVBAD wint eerste BSAE Award

30-11-2018

Dat ledenorganisaties en de professionals die voor deze organisaties werken het verschil maken, daar is BSAE, de vereniging van verenigingsprofessionals, al meer dan vijf jaar rotsvast van overtuigd. Op woensdag 21 november vierde BSAE haar vijfjarig bestaan met een druk bijgewoond congres en zette deze boodschap nog eens extra in de verf, met onder meer de eerste BSAE Award voor de ledenorganisatie die het verschil maakt. VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Archief, Bibliotheek en Documentatie, sleepte de prijs in de wacht met de campagne #bibvooriedereen.

 

Focus op de toekomst van de leden

Het congres vond plaats in het teken van de ‘De toekomst van ledenorganisaties is werken aan de toekomst van de leden!’. 

Heidi Lenaerts van Flux 50, Dirk Ketele van Xenia en Luc Ardies van Buurtsuper kwamen elk voor hun organisatie vertellen hoe ze dat credo omzetten in werkelijkheid. Ze zijn elk uitdagingen en opportuniteiten voor de sector van hun leden gaan zoeken en ideeën gaan vormen om hen die te helpen aanpakken en grijpen. Bij elk van hen staat langetermijndenken daarom ook voorop. Hierin zien we ook dat verschillende ledenorganisaties in verschillende werelden opereren, maar wel aan dezelfde individuele noden van de leden moeten voldoen, aldus Luc Ardies in zijn presentatie. ‘Verenigen omwille van wat nog moet komen en zonder leden geen vereniging’ is dan ook zijn eindboodschap.

Focus op de toekomst van de hele markt en samenleving

Ivan Pouwels, directeur bij het Nederlandse Van Spaendonck BrancheAdvies, mede-grondlegger van het concept ‘Vereniging 3.0’, waarbij de focus voor de vereniging op ontwikkeling en innovatie van de sector en het beroep komt te liggen, reflecteerde over de 3 gebrachte cases en zette ze uit op het Vereniging 3.0 -model.

Hij haalde 3 handvaten uit de cases:

1.       Visievorming op de sector of het beroep: hoe ontwikkelt deze zich als gevolg van veranderingen in vraag en aanbod, technologie, externe toetreders, wet- en regelgeving, etc?

2.       Visievorming rol van de vereniging: welke rol kan de vereniging pakken?

3.       Uitwerking koers naar de agenda, het aanbod en de organisatie van de vereniging

Elk van de organisaties die gepresenteerd werden zijn innovation intermediaries, zij het elk op een ander niveau of vlak.

Het maatschappelijk belang van ledenorganisaties en de vele verenigingsprofessionals werd door de gebrachte cases en theoretisch kader onderstreept!

Van verenigingsdirecteur naar -lid

Na de pauze kwam Werner Annaert, tot voor kort directeur van GO4Circle, bedrijfsfederatie van de circulaire economie, vertellen hoe hij het lid zijn van zijn vroegere vereniging vandaag ervaart als manager binnen SUEZ, één van de grootste leden van GO4Circle.

Vanuit zijn ervaring aan de andere kant van de lijn nodigt hij verenigingsprofessionals uit om:

·       Na te denken over hoe de organisatie te integreren in de dagelijkse werking van het lid ( en bij alle personeelsleden van het lid ihgv bedrijfsfederaties)

·       Nog meer dan ooit te focussen op communicatie

·       Boodschappen te blijven herhalen naar leden toe

·       En tot slot: leden ook daadwerkelijk op te zoeken!

Tot slot kwam David Nassen, BSAE-bestuurslid en directeur van ISB vzw, 5 mijlpalen en ambities voor BSAE voorstellen. Meer daarover kan jebinnenkort lezen in een artikel over ‘Mijlpalen en ambities’ voor BSAE.

BSAE Award voor de ledenorganisatie die het verschil maakt

Last but not least werden de 3 nominaties voor de BSAE Awards 2018 voorgesteld door de vertegenwoordigers van de respectieve organisaties. Uit de 16 inzendingen werden de volgende drie genomineerd:

1.       Herita, de Vlaamse Onroerende Erfgoedorganisatie,  introduceerde een nieuw soort lidmaatschap, ze gingen van een kwantitatief, gratis en transcactioneel lidmaatschap naar een kwalitatief, betalend en geëngageerd lidmaatschap (Open Monumenten lidkaart).

2.       VVBAD, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw, moest zichzelf opnieuw uitvinden door de drastische veranderingen in het bibliotheekbeleid. Bibliotheken in kleine gemeenten dreigden te verdwijnen en de vereniging moest plots bij meer dan 300 lokale besturen gaan lobbyen in plaats van bij één Vlaamse overheid. Met partners zette VVBAD de gefocuste campagne #bibvooriedereen op, met een charter om het belang van de openbare bibliotheek op de agenda te krijgen met duidelijke impact (pers, politiek).

3.       APB, de Algemene Pharmaceutische Bond, diende als case hun concept van de ‘huisapotheker’ in. De nieuwe dienstverlening van de huisapotheker baseert zich op een overeenkomst tussen chronische patiënt en zijn apotheker voor een persoonlijke begeleiding en continue opvolging van zijn geneesmiddelenbehandeling. Voor de uitrol werden hindernissen genomen inzake digitalisering en werd een brede communicatiecampagne opgezet.

Campagne #bibvooriedereen winnaar eerste BSAE-award

Finaal besliste de jury om de eerste BSAE Award voor een Ledenorganisatie die het verschil maakt uit te reiken aan VVBAD voor haar campagne #bibvooriedereen. De organisatie heeft zichzelf, haar omgeving en haar maatschappelijke rol heruitgevonden. 

 

 

Hieronder zie je alle zestien organisaties die een case indienden. De ingezonden cases van de zestien organisaties zullen in de komende Community magazines aan bod komen.

De foto’s van het congres kan je hier bekijken.

 

Foto's: copyright Guillaume Decock