Marketing? Helemaal geen vuil woord voor de non-profit

10-05-2016

Marketing in non-profit sector: een vuil woord? Helemaal niet,  de marketingoriëntatie van een leden(vereniging) is van cruciaal belang voor het realiseren van de missie. Zorgen voor een grotere naamsbekendheid voor je organisatie zorgt tot slot ook voor  een grotere geloofwaardigheid voor je organisatie.

Communiceer meerwaarde

Marketing is het afstemmen van vraag en aanbod op een bepaalde markt, door meerwaarde te creëren. En laat dat het nou zijn waar het ook rond draait bij (leden) verenigingen: het creëren van meerwaarde voor de leden. Een breed pallet aan voordelen (diensten/ producten/ netwerk) moet daarom gericht gecommuniceerd worden aan de (potentiële) leden en stakeholders.

Ken leden door en door

Om deze voordelen goed te kunnen ontwikkelen en te voldoen aan de nood aan meerwaarde voor de leden moet men als vereniging de leden door en door kennen. Speel in op wat ze verwachten van de vereniging, stuur de vereniging naargelang hun noden en wensen en communiceer dit ook duidelijk naar de buitenwereld toe.

Zet de autoriteit van je vereniging in

Als belangenorganisatie of ledenorganisatie heeft men hopen belangrijke, autoritaire informatie in handen. Dat is een bron aan waardevolle marketing die je in handen hebt. Speel de content uit die je in huis hebt. Je kan vanzelfsprekend niet gelijk wat aan niet-leden prijsgeven, maar wees niet bang om content vrij te geven.

Volg je marketingacties op

Stel je doelen voor ogen met je marketingacties en meet deze ook (percentage leden meer die je wil aantrekken, aantal aanwezigen dat je wil halen op evenementen of opleidingen, omzet …).

Wil je meer weten over hoe je naar deze doelen kan toe werken via verschillende kanalen zoals direct mail, elektronische communicatie, website, sociale media, advertenties, video, … ? Dan weet Peter Desmyttere, marketing- en communicatie-expert raad. Hij komt op 24 juni 2016 voor BSAE Academy, het lerend netwerk voor verenigingsprofessionals, een toelichting geven over marketing, specifiek gericht op ledenverenigingen.