Meer dan 10 interne bronnen om je leden beter te leren kennen …

23-10-2019

Donderdag 17 oktober organiseerde BSAE een workshop ‘Beleidsplanning’ of ‘Je strategie op papier zetten’. De focus lag op hoe je als verenigingsprofessional dit proces kan faciliteren en hoe je samen met je bestuur, actieve leden en professionals aan de slag kan gaan.We delen graag 3 take-aways en meer dan 10 bronnen om meer over je leden en werking te weten te komen.

De deelnemers werden meegenomen in het proces van gegevensverzameling tot het formuleren van doelstellingen en een actieplan.

Kijk naar buiten

Volgende 3 concrete take-aways illustreren welk soort tips de deelnemers meekregen en waarmee ze samen aan de slag gingen:

 • Stel je stuurgroep of kerngroep samen met professionals, bestuurders of actieve leden op basis van de ‘rollen’ die nodig zijn: vertaalslag naar de interne werking, draagvlak, kijk op de sector, strategisch denken, …. Het is vaak de unieke kans om een actief lid, dat geen bestuurder is, bij de werking te betrekken.
 • Gebruik de SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 van de Verenigde Naties als toetssteen om te kijken wat je als vereniging kan bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen.
 • Gebruik in plaats van de SWOT-analyse de SWO-ART om je gegevens te analyseren. Zo kan je positiever en meer ‘van buitenaf’ naar je werking en sector kijken.
   

10 interne bronnen om meer over je leden te weten

Een BSAE-workshop is ook heel gericht ervaringen en expertise uitwisselen tussen verenigingsprofessionals. Meer dan 20 interne bronnen om in de fase van gegevensverzameling meer te weten te komen over je leden werden samen opgelijst. We delen er alvast graag 10:

 1. Gegevens uit je CRM en ledenbestand. Wat weet je al van je leden?
 2. Aantal deelnemers, soort deelnemers en evaluaties van je opleidingen.
 3. Een analyse van de agenda-items op je raad van bestuur.
 4. Jaarverslagen
 5. Inzetten van je Algemene Vergadering of Regionale bijeenkomsten om interactief te horen wat er leeft bij je leden
 6. Het vragenbestand van de vragen die leden stellen
 7. Media-aanwezigheid van je organisatie en sector en social media (interactie?)
 8. Verhalen die leden vertellen over je werking
 9. Agenda-items en issues op commissies of werkgroepen
 10. Opleidingen die medewerkers van de organisatie volgen of uitdagingen die zij aanhalen bij interne HR-gesprekken
   

Ook bezig met een beleidsplan of projectnota’s?

'Heel interactief', 'motiverend en geeft goesting' en 'goede pragmatische workshop toegesneden op de sector', konden we lezen bij de evaluaties.

Ook geïnteresseerd? Op 5 december (in Leuven) of 10 december (in Gent) plannen we een workshop 'projectnota's schrijven'. Op een halve dag krijg je dan enkele van de interessantste concepten uit de dag-workshop van 'beleidsplanning' aangereikt, toegepast op projectnota's.

Inschrijven: http://www.bsae.be/academy

Vragen of even van gedachten wisselen: david@bsae.be