Van vakbond naar vakvereniging en craft society

30-10-2019

Recent verscheen onder deze titel een hoogst interessante blogpost van Karin Manuel op Zipconomy.nl*. Hoewel de klemtoon vooral op de relatie zelfstandige professional met de vakbond ligt, biedt dit artikel in heel veel opzichten een interessante insteek op de socio-economische ledenorganisatie (beroepsvereniging, sectororganisatie) van de toekomst.

“Vakbonden zijn genoodzaakt (meer) te gaan samenwerken met werkgevers- en brancheverenigingen en daar allianties mee aan te gaan. Samen kunnen zij de vakvereniging van de toekomst vormen. In de vakvereniging van de toekomst staan de huidige vakbonden, werkgevers- en brancheverenigingen zij aan zij in plaats van dat zij in ‘wij-zij’-termen denken.”

Punt is dat vakverenigingen van de toekomst geen onderscheid meer maken tussen het statuut van werknemer, werkgever of zelfstandige, maar dat er samen gewerkt wordt aan duurzame organisaties met gemotiveerde mensen en professionals. Een grote flexibiliteit inzake het statuut, of het nu als werknemer, zelfstandige of werkgever is, zal daarbij essentieel zijn, niet nodeloos polariserend, maar eerder versterkend om op basis van co-creatie en samenwerking tot creativiteit en innovatie te komen waarbij alle betrokkenen de directe begunstigden zijn. Dat is wat in de Angelsaksische wereld verstaan wordt onder craft-society. Niet langer winst of groei zijn de drijvende krachten, maar een menswaardig bestaan voor alle betrokkenen, waar de permanente professionele ontwikkeling (via opleidingen, congressen, lerende netwerken) een onderdeel van vormen.

Voor de ledenorganisaties betekent dit vooral dat kleinere en specifieke ‘vakverenigingen’ een belangrijke taak toebedeeld krijgen. Zij moeten immers zorgen voor de sectorale, maar ook sectoroverschrijdende belangen met het oog op een duurzame toekomst. Niet het interne sociale statuut van de ‘spelers’ of de zog. ‘sociale dialoog’ staat hierbij centraal, maar wel de toegevoegde waarde die de hele sector kan bieden binnen een grote maatschappelijke context.

“In een gezonde organisatie ontplooien talenten zich en zijn zij breed inzetbaar, binnen en buiten de eigen organisatie. Ze bewegen zich, ongeacht hun leeftijd, gemakkelijk op de arbeidsmarkt en zijn daarmee life-time employable oftewel fit for the future. Dat is dé missie van de vakverenigingen van de toekomst!

Auteur: Marc Mestdagh

++++

* https://www.zipconomy.nl/2019/10/van-vakbond-naar-vakvereniging-en-craft-society/