Vertegenwoordigers middenveldorganisaties verzamelen om toekomstrol te versterken

21-11-2019

Persbericht BSAE-Congres : Bijna honderd professionals actief in ledenverenigingen, sector- en beroepsorganisaties, wat men zou kunnen bundelen onder de noemer middenveldorganisaties, kwamen donderdag 21 november samen in Gent op hun jaarcongres. Individualisering, polarisering en het politieke debat over de rol van het middenveld zetten de professionals die werken in ledenorganisaties in zowel de socio-economische als socio-culturele sector onder druk.

 

 

 

“Met BSAE vzw, de vereniging van verenigingsprofessionals, versterken we directeurs, adviseurs, stafmedewerkers, communicatie- en eventverantwoordelijken… in de verbindingsrol die zij hebben tussen hun werkveld, het politieke niveau en vooral het maatschappelijke speelveld en de burgers”, zegt David Nassen, coördinator van BSAE. De unieke context van zo’n verenigingen vraagt specifieke expertise en vaardigheden op vlak van goed bestuur of het genereren van maatschappelijke impact samen met leden ondernemers, een specifieke beroepsgroep of belangengroep.

Wat de Unie van de Belgische Adverteerders en Boerenbond gemeen hebben

De praktijken die op het congres aan bod kwamen illustreren de waarde van uitwisseling en gedeelde ambitie tussen professionals uit diverse ledenorganisaties. COMEOS, de beroepsfederatie van de georganiseerde handel, gaf inkijk in hoe zij hun leden ondersteunen met kennis op vlak van nieuwe regelgeving over food safety of actuele items zoals de solden. OVSG, de koepel van het gemeentelijk onderwijs en de Unie van de Belgische Adverteerder (UBA) deelden hun ervaringen over de opmaak van hun nieuwe strategisch plan voor hun sector. Ook de campagne Boerentrots van de Boerenbond en Landelijke Gilden trok veel interesse omwille van de positieve mindset die gecreëerd werd over een sector onder druk. Toerisme Vlaanderen was aanwezig met het oog op de uitdagingen in de meeting-industrie van congressen en vakbeurzen.

Award voor NEOS, netwerk ondernemende senioren

Voor de tweede keer werd de BSAE Award uitgereikt aan het team van verenigingsprofessionals dat het voorbije werkjaar het verschil maakte. 10 cases werden beoordeeld door een jury van experten in verenigingsmanagement en belangenbehartiging. “Met de jury gingen we op zoek naar een initiatief dat inzette op samenwerking, professionaliteit en de blik gericht naar ‘buiten’ op maatschappelijke uitdagingen”, zegt juryvoorzitter Jef Cools van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO.

NEOS, het netwerk van ondernemende senioren, ging aan de haal met de award met hun initiatief NEOS met een hart. Martin De Loose, directeur NEOS: “Met de campagne ‘NEOS met een hart’ zetten we onze meer dan 200 lokale clubs aan om acties te voeren rond voor hen niet evidente thema’s zoals bijvoorbeeld armoede of superdiversiteit. Met een campagne en een challenge zetten we hen aan om impact te creëren op vlak van verbondenheid en maatschappelijk engagement.”

BSAE schakelde sinds het najaar 2019 een versnelling hoger met zijn opleidingen en aanbod door de aanstelling van een voltijds coördinator. Om zo verenigingsprofessionals te ondersteunen in de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden en verenigingsmanagement verder te professionaliseren.

Hier vind je alvast sfeerfoto's van het congres.
_ _

Voor vragen of meer informatie:

David Nassen, verenigingscoördinator BSAE vzw
david@bsae.be l 0473/459863 l www.bsae.be